Měsíční archivy: Duben 2012

Jak na kvalitu v dalším vzdělávání?

O tématu kvality se napříč sektory v poslední době hovoří čím dál více. Vznikají nové nástroje měření kvality, vyhlašují a udílejí se ceny. Tento „kvalitářský boom“ má své logické opodstatnění, které souvisí se současnou globální krizí. Už si jednoduše nemůžeme dovolit platit za nekvalitní služby, odebírat nekvalitní zboží a vyrábět nekvalitní produkty. V tomto světě honby za […]

Projekt KONCEPT, aneb bez vzdělávání to nejde.

Někdo moudrý kdysi řekl, že celý život se musíme vzdělávat. A měl pravdu. Zaměření primárního vzdělání (tedy toho získaného na základních, středních a vysokých školách) ne vždy koresponduje s tím, jakou člověk nakonec vykonává profesi. Je také stále běžnější, že lidé směr své profesní dráhy v průběhu života radikálně mění. Kvůli zrychlování technologických cyklů navíc počáteční vzdělání, není […]

Když jsem se v mládí rozhodoval, co dál dělat…

Dlouhodobě slýcháme, že zájem o řemeslné obory opadá. Přitom ale známé české pořekadlo praví, že řemeslo má zlaté dno. Mladí asi pořekadla neznají. Určitě bychom však mezi nimi dokázali najít spoustu těch se zlatými ručičkami, kteří by se řemeslem víc než uživili. A nejen mezi mladými. V České republice je poměrně vysoká nezaměstnanost lidí v předdůchodovém věku. […]

Padesátníci na odpis a nevzdělaní Češi

Evropa stárne a my s ní, bijí demografové na poplach. Převážně asijská konkurence válcuje trhy a Západ bojuje o svou pozici, která je podkopána například vysokou cenou práce, tedy sociálními výhodami. Spotřebovali bychom tuny papíru, abychom popsali všechny možné souvislosti mezi demografickou strukturou a výkonem ekonomiky, ale v zásadě by se nejednalo o nijak nová témata. Marně […]

27. 4. 2012 – začíná nový blog projektu KONCEPT

V pátek 27. dubna 2012 došlo k založení nového blogu projektu KONCEPT. Tento blog bude sloužit jako doplňující informační platforma internetových stránek http://www.nuov.cz/koncept Národního ústavu pro vzdělávání.

Vítáme Vás na blogu Národního ústavu pro vzdělávání.

Vítejte na blogu Národního ústavu pro vzdělávání – školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vznikl sloučením Národního ústavu odborného vzdělávání, Výzkumného ústavu pedagogického v Praze a Institutu pedagogicko–psychologického poradenství. Národní ústav pro vzdělávání se věnuje jak všeobecnému tak i odbornému vzdělávání, a také uměleckému a jazykovému, zabývá se otázkami pedagogicko–psychologického, výchovného a kariérového poradenství. To vše s […]