Kategorie Nezařazené

Vítáme Vás na blogu Národního ústavu pro vzdělávání.

Vítejte na blogu Národního ústavu pro vzdělávání – školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vznikl sloučením Národního ústavu odborného vzdělávání, Výzkumného ústavu pedagogického v Praze a Institutu pedagogicko–psychologického poradenství. Národní ústav pro vzdělávání se věnuje jak všeobecnému tak i odbornému vzdělávání, a také uměleckému a jazykovému, zabývá se otázkami pedagogicko–psychologického, výchovného a kariérového poradenství. To vše s […]